4 stycznia 2018 r. gimnazjalistom z Komarowa – Osady w wyborze dalszej drogi kształcenia pomagał doradca zawodowy z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu. Klasy III od rana uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego, które przeprowadziła Pani Joanna Cichecka. Oprócz diagnozy zainteresowań, preferencji i predyspozycji zawodowych, polegały one na zaktywizowaniu i wsparciu gimnazjalistów w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i planowaniu kariery zawodowej. To bardzo odpowiedzialna decyzja, przed którą staną oni już za kilka miesięcy i która przesądzi o ich dalszej przyszłości.

Skip to content