W dniu 5 stycznia 2018  roku przeprowadzony został przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń związanych z ochrona zdrowia.

Do przetargu dopuszczony został 1 oferent, który wpłacił określone wadium.

Przetarg został rozstrzygnięty.

Najemcą pomieszczeń zostanie WIOL-MED Jolanta Markiewicz, Wioleta Denis Spółka Jawna.

Komarów-Osada 5.01.2018 r.

 

                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                 Sekretarz Gminy

                                   Stanisław Siek

Skip to content