Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej  realizuje projekt „Z muzyką przez niepełnosprawność” mający na celu: podniesienie poziomu umiejętności społecznych 10 osób wykluczonych społecznie z niepełnosprawnością z obszaru LGD „Ziemia Zamojska” poprzez wsparcie działań terapeutyczno-edukacyjnych polegających na zastosowaniu innowacyjnej formy terapeutycznej w postaci warsztatów muzycznych przyczyniających się do podniesienia poziomu aktywności społecznej osób wykluczonych przyczyniających się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego na terenie LGD „Ziemia Zamojska”  od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

Osoby z niepełnosprawnością z terenu gmin: Miączyn, Sitno, Łabunie i Komarów-Osada chętne aby wziąć udział w tym projekcie prosimy o zgłaszanie się do biura projektu w Wolicy Brzozowej 21, 22-435 komarów-Osada bądź zgłaszanie się po nr tel 516-165-287.

Rekrutacja trwa do 28 grudnia 2017 roku.

Skip to content