W radosnej, pełnej życzliwości i zabawy atmosferze został podsumowany projekt „Strefa 60+” adresowany do seniorów z terenu Gminy Komarów-Osada. Celem projektu było podnoszenie dobrostanu osób starszych w wieku 60+ poprzez utrzymanie i wspieranie niezależności funkcjonalnej i aktywności społecznej realizowane w formie zajęć usprawniających i spotkań integracyjnych.

W spotkaniu wzięli udział m.in. uczestnicy projektu, wolontariusze, przedstawiciele partnera – Klub Seniora „Legenda”. Podczas spotkania gościliśmy Wójta Gminy Panią Wiesławę Sieńkowską i Sekretarza Gminy Pan Stanisława Sieka.

To był wyjątkowy wieczór pełen wspomnień, ale i planów na przyszłość. Spotkanie zakończyło się niespodziewaną wizytą św. Mikołaja, który każdemu uczestnikowi spotkania wręczył prezent.

Projekt „Strefa 60+” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizowany był od maja do grudnia 2017 roku przez Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w partnerstwie z Klubem Seniora „Legenda” i Gminą Komarów-Osada, która zabezpieczyła w projekcie wkład własny finansowy.

 

Skip to content