Przedstawiamy wydaną na zlecenie Gminy Komarów-Osada przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie publikację o tematyce ekologicznej w formie broszury promującej przyrodnicze i krajobrazowe walory gminy pt.: „Uroki natury gminy Komarów-Osada”.

Publikacja stanowi źródło wiedzy na temat fauny i flory w gminie, ukazuje ciekawe zakątki przyrody, specyficzne gatunki roślin i zwierząt, urokliwe miejsca godne uwagi. Służy udokumentowaniu i przedstawieniu tego co dotychczas nie jest rozpoznane, poszerzeniu wiedzy oraz podniesieniu świadomości w zakresie wiedzy o ojczystej przyrodzie, o zasadach gospodarowania z poszanowaniem jej bogactwa i walorów.

W załączeniu do pobrania publikacja „Uroki natury gminy Komarów-Osada”.

Skip to content