8 grudnia 2017 r. podczas XI Młodzieżowych Spotkań Teatralnych – Ekonomik 2017, organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, gimnazjalni aktorzy z Komarowa – Osady wywalczyli II miejsce, zaraz za grupą teatralną z Zespołu Szkół nr 9 w Zamościu. Tym razem gimnazjaliści wcielili się w role mitologicznych bohaterów w widowisku pod tytułem „Harówka Heraklesa”.

„Ego” w  tegorocznych Młodzieżowych Spotkaniach Teatralnych wystąpiło już po raz dziesiąty i jest jedyną grupą gimnazjalną, która uczestniczy w nich niemal od samego początku. Młodzi artyści na swój sukces pracowali pod kierunkiem opiekunów: Pani Teresy Wszoła, Pani Anny Maryńczak oraz Pana Marka Biszczana.  

W składzie komisji konkursowej, która oceniała zaprezentowane przedstawienia teatralne zasiadali: Marzena Miśkiewicz, Janina Lachowska oraz Piotr Johaniuk. 

W tym roku w Młodzieżowych Spotkaniach Teatralnych uczestniczyły 4 zespoły ze szkół podstawowych z klasami gimnazjum z Zamościa, z Komarowa – Osady, ze Skierbieszowa oraz z Michalowa, a także 3 grupy teatralne z zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Jak zawsze poza konkursem zaprezentował się także zespół z „ekonomika”.

Skip to content