6 grudnia zawitał do Szkoły Podstawowej w Dubie miły gość i obdarował wszystkich prezentami. Spotkanie z Mikołajem było okazją do sprawienia radości innym dzieciom. Uczniowie bardzo chętnie ofiarowali część słodyczy ze swoich paczek oraz kolorowe pluszaki dla dzieci z domu dziecka. Dzięki współpracy rodziców Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani Katarzyny Zastąpiło zorganizował loterię fantową. Dochód z loterii, pluszaki oraz słodycze wraz ze świątecznymi życzeniami zostaną przekazane do Domu Dziecka w Łabuniach.

Skip to content