Kolejny piętnasty już raz w dniu 29 listopada 2017 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez  gospodarzy uroczystości:  Panią Wójt Gminy Komarów-Osada  Wiesławę Sieńkowską  oraz Panią Kierownik  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja ks. dr Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Pan Henryk Matej Starosta Powiatu Zamojskiego.

W drugiej części głos został oddany występującym 12 zespołom z   warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka szkolno-wychowawczego z pięciu powiatów : zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią    i radością śpiewając razem z nimi.

Wszyscy  artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.

Organizatorzy przeglądu: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafia Rzymskokatolicka w Komarów-Osada oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Marian Rojek.

Wszyscy obecni na przeglądzie zabrali ze sobą niesamowity nastrój i zatrzymali się na chwilę ceniąc wszystko co przynosi życie.

 

Skip to content