CZYTANIE KSIĄŻEK TO NAJPIĘKNIEJSZA

ZABAWA, JAKĄ LUDZKOŚĆ SOBIE WYMYŚLIŁA

                       W. Szymborska

 Wszyscy doskonale wiedzą, że wspólne czytanie książek ma same zalety: książka pobudza fantazję, pomaga nam rozwijać język i słownictwo, uczy empatii. W dobie komputera i Internetu czytanie ma jeszcze większe znaczenie dla rozwoju dziecka. Dziecko widząc czytającego rodzica, robi to samo. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce doskonale o tym wiedzą. W poniedziałkowe popołudnie 27 listopada 2017 r. zgromadzili się wszyscy uczniowie klas 0-VI, ich rodzice, dyrekcja oraz grono pedagogiczne na „Rodzinnym czytaniu”.

Rodzice wraz ze swoimi dziećmi czytali wiersze o tematyce jesiennej. Uczniowie przygotowali wiersze, które wspólnie z rodzicami zaprezentowali na forum całej szkoły.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za wspaniałą prezentację wierszy, a rodzicom za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że kolejne czytania w naszej szkole będą przebiegały w jeszcze większym gronie.

Skip to content