W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:

– wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018), 
– wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),

– promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),

– konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),

– zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz

– budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)


zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Termin szkolenia: 29.11.2017r.:

godz. 9.00 – dla naborów nr 1/2018 oraz 2/2018

godz. 11.00 – dla naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

LGD Ziemia Zamojska

Skip to content