Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano uroczyste spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Zastępca Wójta Gminy Stanisław Siek podziękowali pracownikom za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców gminy Komarów-Osada.

Pani Wójt podkreśliła szczególną rolę pracownika socjalnego w udzielaniu wsparcia rodzinom potrzebującym pomocy. Życzyła satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Skip to content