20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 7 listopada 2014 roku.

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego podmiotowości i godności, prawo do wychowania w rodzinie.

Mówiąc o historii praw dziecka należy wskazać wybitną postać Janusza Korczaka – lekarza z zawodu, a wychowawcy z wyboru i powołania. Janusz Korczak żądał stanowczo przestrzegania niezbywalnych praw dziecka. Miał na myśli w szczególności prawo do szacunku, prawo do radosnego dzieciństwa, prawo do współdecydowania o własnym losie. Indywidualność i godność dziecka była dla Janusza Korczaka podstawą działań wychowawczych.

Otoczenie dzieci serdecznością jest wyrazem stosunku do nich społeczeństwa.

Gmina Komarów-Osada dba o dobro najmłodszych przez tworzenie warunków  do rozwoju, zapewnienie opieki oraz tworzenie środowiska otwartego na potrzeby dzieci w ramach funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych na terenie gminy, w Klubie Przedszkolaka w Komarowie-Osadzie oraz nowo utworzonego Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Obecnie z tej formy opieki korzysta łącznie 128 dzieci w wieku 3-6 lat.

Jako dorośli musimy zawsze pamiętać o podstawowym założeniu wynikającym z Konwencji o Prawach Dziecka – dziecko jest samodzielnym podmiotem, ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga ochrony.

Skip to content