Dnia 13.10.2017 r. o godz. 11,00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele, nauczyciele emeryci oraz rodzice uczniów. Ślubowanie poprzedził krótki program artystyczny będący wstępem do pasowania na pełnoprawnych uczniów szkoły, przygotowany przez dzieci z kl. I pod kierunkiem Pani Moniki Piątkowskiej, wychowawcy kl. I. Po zakończeniu przedstawienia odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Uczniowie złożyli przysięgę na kodeks ucznia. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem życząc przy tym wielu sukcesów w nauce.

W drugiej części akademii uczniowie klas II – VI pod kierownictwem Pani Marii Przyczyny przygotowali przedstawienie poświęcone pracy nauczycieli. Występ uczniów poprzedziło wystąpienie Dyrektora Szkoły, Pani Eweliny Dołba, w którym podziękowała wszystkim nauczycielom za ich pracę.

Na koniec uroczystości uczniowie rozeszli się do klas, w których ich rodzice przygotowali dzieciom i nauczycielom skromny poczęstunek.

Skip to content