Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła obchodom Święta Patrona Szkoły, które w poniedziałek 16.10.2017r. odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście Wójt Gminy – Pani Wiesława Sieńkowska i ks. dr Franciszek Nieckarz. Głównym punktem obchodów była uroczysta akademia,  którą rozpoczęło przemówienie Dyrektora Szkoły Pani Eweliny Dołba. Przypominając o szczególnej roli, jaką w życiu ojczyzny odegrał Święty Jan Paweł II Dyrektor zachęcała dzieci do wzorowania się na nim i podążania ścieżką miłości, którą wytyczył Karol Wojtyła.

Po zakończeniu części oficjalnej (wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu szkoły, przemówieniu Dyrektora Szkoły) rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili w niej uczniowie klas IV – VI, pod opieką Pani Renaty Karwat. Ogłoszono też wyniki konkursów: plastycznego oraz recytatorskiego, które przeprowadzono w szkole. Ich laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Pani Dyrektor. Zgromadzeni uczniowie udowodnili, że są dumni z tego, że ich szkoła nosi imię Jana Pawła II.

Skip to content