O zasadach demokracji uczniowie klas gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie uczą się na co dzień m.in. na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. W piątek – 29 września 2017 r. – mogli oni wykazać się znajomością niektórych z nich, biorąc udział w wyborach nowego Samorządu Uczniowskiego. Od 2 października br. w komarowskiej szkole będzie funkcjonował jeden Samorząd Uczniowski, złożony z przedstawicieli klas gimnazjum oraz podstawówki.

Chęć pracy w samorządzie szkolnym zgłosiło 28 kandydatów. Natomiast same wybory poprzedziła profesjonalna, tygodniowa kampania wyborcza, podczas której mieli oni za zadanie opracować swoje plakaty wyborcze, zawierające charakterystykę kandydata oraz założenia programowe. Plakaty zostały zaprezentowane szkolnej społeczności – umieszczono je na tablicy ogłoszeń.

W dniu wyborów kandydaci zaprezentowali się wyborcom jeszcze raz – tym razem osobiście lub poprzez powołanych w tym celu rzeczników. Za zorganizowanie tegorocznej szkolnej akcji wyborczej odpowiadał obecny opiekun samorządu gimnazjum – Pani Jolanta Skowronek, natomiast nad przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza złożona z uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum i to ona dokonała rzetelnego podliczenia głosów.    

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego wejdą osoby, które uzyskały największą ilość głosów: Sylwia Niezgoda (IIIb gim.), Sabina Jachymek (VIIa), Paweł Góra (IIIa gim.), Joanna Opalińska (VI), Zuzanna Szeremeta (IVb), Amelia Szajewska (IIa gim.) oraz Martyna Żyła (IIIa gim.) i już dziś wiadomo, że wkrótce zostaną wcielone w życie niektóre pomysły zaprezentowane w ich programach wyborczych.

Tego samego dnia demokratycznie został wybrany również opiekun Samorządu Uczniowskiego – będzie to Pani Jolanta Skowronek, która ma w tym już duże doświadczenie, a przy tym doskonały kontakt z młodzieżą.

Skip to content