Informujemy o obowiązku zgłaszania faktu padnięcia zwierzęcia przez posiadacza zwierząt w przypadku bydła, owiec i kóz powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia hodowli.

Skip to content