Mało sprzyjająca wrześniowa aura nie przeszkodziła uczniom klas III gimnazjum w Komarowie – Osadzie w realizacji zajęć historii na polach Wolicy Śniatyckiej, gdzie 31 sierpnia 1920 rozegrała się największa bitwa konnicy w wojnie polsko-bolszewickiej, znana powszechnie jako bitwa pod Komarowem. To tu naprzeciw siebie stanęły: złożona z dwóch brygad polska dywizja kawalerii pułkownika Juliusza Rómmla oraz 6 i 11 dywizja ze składu 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego. O tych wydarzeniach przypominają mogiły poległych ułanów znajdujące się w pobliżu miejsca bitwy oraz mały kurhan z krzyżem.

Każdego roku nauczycielka historii – Pani Jolanta Skowronek wraz z młodzieżą odwiedza to lokalne miejsce pamięci i dzięki  temu uczniom jest ono wyjątkowo bliskie. 20 września komarowscy gimnazjaliści odwiedzili je wraz ze swoimi wychowawczyniami: Panią Katarzyną Gajewską – Pleskaczyńską oraz Panią Teresą Wszoła. Po wysłuchaniu prelekcji Pani Jolanty Skowronek uczniowie analizowali treści umieszczone na tablicach informacyjnych oraz uprzątnęli ułańskie mogiły, przy których zapalili znicze.

Uwieńczeniem tych plenerowych zajęć było ognisko polowe oraz wspólne pieczenie jabłek i kiełbasek. Już za 9 miesięcy uczniowie klasy III gimnazjum w Komarowie – Osadzie zakończą naukę w dotychczasowej szkole, zatem ich intencją było, by ten czas spędzić miło i przyjemnie.

 

Skip to content