Dnia 4 września 2017 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce. Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Szkoły Pani Ewelina Dołba, która pełni obowiązki dyrektora od 1 września 2017 r..  Szczególnie ciepłe słowa, Pani Dyrektor skierowała do najmłodszych uczniów, którzy po  raz pierwszy zasiądą w szkolnych ławkach.                           

Podczas uroczystości, społeczność szkolna i zaproszeni goście pożegnali odchodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Elżbietę Żyburę, która pełniła swoją funkcję przez 26 lat. Dzięki jej staraniom szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Pani Elżbieta Żybura wygłosiła przemówienie, w którym podziękowała wszystkim za owocną współpracę, która zostanie w jej pamięci. Swoją obecnością zaszczycili Pani Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów–Osada, Pani Jolanta Danielewicz – kierownik Referatu Oświaty, ks. Proboszcz Franciszek Nieckarz. Pani Wójt podziękowała za długoletnią współpracę, zaangażowanie na rzecz szkoły i lokalnej społeczności, trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń młodzieży. Uczniowie dziękowali za „wszystkie lata nauki, za serce oddane uczniom”, a Grono Pedagogiczne za „wyrozumiałość, owocną współpracę, wsparcie i bycie przyjacielem”. Podziękowania i słowa wdzięczności złożyli także przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie z kl. IV – VI zaprezentowali część artystyczną. Następnie wszyscy udali się do klas na spotkanie z wychowawcą.

Skip to content