Data 4 września 2017 roku wpisała się na stałe w historii naszej gminy. Tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość – OTWARCIE PIERWSZEGO W GMINIE PRZEDSZKOLA, które powstało dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 846 965,08 zł oraz zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 149 463,72 zł.

W tym ważnym dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Zamojski Pan Henryk Matej, Radni Gminy Komarów-Osada, Proboszcz Parafii w Zubowicach, dyrektorzy gminnych jednostek samorządowych, sołtysi, oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami.

Oficjalnego otwarcia dokonała Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, długo oczekiwany przez środowisko lokalne. Przedszkole przenosi nas w czasy naszego dzieciństwa i naszej młodości, kiedy wszystko wydawało się piękne, proste, wspaniałe, bezproblemowe i jasne. Wszystko bowiem, co prawdziwe, doniosłe, przeżywa się najgłębiej w wieku dzieciństwa, właśnie w wieku przedszkolnym. Takich wspaniałych przeżyć życzyła naszym przedszkolakom.

Starosta zamojski zauważył wysoki poziom przystosowania obiektu do potrzeb przedszkolaczków i jednoznacznie stwierdził, że przedszkole jest na poziomie standardów europejskich. Życzył dzieciom i rodzicom zadowolenia i niezapomnianych chwil w atmosferze przyjaźni, wiedzy i zrozumienia.

Dzieci otrzymały od Pani Wójt Wiesławy Sieńkowskiej i Starosty Pana Henryka Mateja prezenty w postaci kolorowych zabawek i książeczek. U dzieci widać było dużo radości, emocji, zachwytów.

Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Mariusz Molenda.

W ramach realizowanych projektów powstały nowe, w pełni wyposażone sale, szatnia, stołówka szkolna wraz z zapleczem, łazienki.

Kolorowe wnętrza placówki z zaciekawieniem oglądali zaproszeni goście, rodzice i ich pociechy.

Przedszkole jest przepiękne, kolorowe mówili jednym głosem uczestnicy uroczystości.

Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu.

Ta niebywała uroczystość pozostawiła niezapomniane wrażenia i chęć jeszcze lepszego wypełniania misji służenia dzieciom.

Skip to content