2 września 2017 r. uczniowie klas VII oraz klas II i III gimnazjum, które od 1 września zostały włączone do Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie, uczestniczyli w  ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, mającej na celu popularyzację fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Uczestnicy akcji: uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorzy szkoły, nauczyciele, pracownicy biblioteki gminnej oraz władze samorządowe reprezentowane przez radnych czytali wybrany przez Polaków w drodze internetowego głosowania dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Uczniowie poza tym przygotowali i przedstawili biografię autora działa, a w trakcie czytania utworu wykonali projekty okładki nowego wydania dramatu (konkurs plastyczny). Zaplanowana została również prezentacja wybranych fragmentów ekranizacji „Wesela” w reżyserii Andrzeja Wajdy, będącej pretekstem do podjęcia dyskusji na temat podobieństw i różnic pomiędzy obyczajami i obrzędami weselnymi dawniej i dziś. Poza tym uczniowie wcielili się w role wybranych bohaterów dramatu, których identyfikację przeprowadzała zebrana publiczność. Na zakończenie wszyscy, którzy tego dnia przynieśli ze sobą egzemplarz „Wesela”, mieli możliwość opieczętowania go pamiątkową pieczęcią, którą obdarował szkołę prezydent – pan Andrzej Duda.

Obecność uczniów podczas sobotniego Narodowego Czytania – zwłaszcza, że był to dla nich dzień wolny od zajęć lekcyjnych – dowodzi ich dojrzałości i wrażliwości na piękno literatury.

Skip to content