Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuję, że przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku znak GN-Z/II/7723/2/42/07) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś, numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, został przeprowadzony w dniu 18 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Kandydatem na nabywcę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha został Mariusz Tymczuk zam. Komarów Wieś 92, gmina Komarów-Osada.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1190528

                              

 

 

 

Skip to content