Młodzieżowa Grupa CarpeDiem i Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zapraszają do wspólnej zabawy podczas pikniku podsumowującego projekt „Moje dziedzictwo” realizowanego w ramach programu „Równać Szanse”.

W ramach projektu odkrywaliśmy dziedzictwo regionalne. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wolicy Śniatyckiej poznawaliśmy zapomniane potrawy i ich smak. Klub Seniora „Legenda” przybliżył nam gry i zabawy naszych dziadków i rodziców. Wspólnie zebraliśmy materiały i opracowaliśmy kalendarz. Ponadto braliśmy udział w warsztatach i plenerze fotograficznym, jeździliśmy na rajd rowerowy do Suśca. Przez cały czas trwania projektu doskonaliliśmy posiadane zdolności i umiejętności oraz zdobywaliśmy nowe. Uczyliśmy się konsekwencji w dążeniu do wyznaczonego celu, odpowiedzialności za przyjęte na siebie zobowiązania. Poznawaliśmy swoje mocne i słabe strony, odnajdywaliśmy się w nowych sytuacjach i relacjach a przy tym świetnie się bawiliśmy.

Skip to content