Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie zaprasza mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych otrzymaniem paczek żywnościowych po odbiór skierowania do siedziby GOPS w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

W/w pomoc może być przekazana dla osób spełniających kryteria dochodowe (nowe kryterium obowiązujące od stycznia br. – 200%), tj.:

– dla osób samotnie gospodarujących dochód nie może przekroczyć kwoty 1268 zł miesięcznie,

– dla osób w rodzinie dochód nie może przekroczyć kwoty 1028zł miesięcznie na osobę

 Liczba skierowań ograniczona. Więcej informacji pod nr 84 615 31 22. 

 

Skip to content