Rada Gminy Komarów-Osada uchwaliła w latach 2013-2015 jedne z najniższych w naszym kraju stawki podatków lokalnych.

Według rankingu przeprowadzonego przez gazetę samorządu terytorialnego „Wspólnota” dotyczącego polityki podatkowej, Nasza gmina jest na 8 miejscu (wśród 1566 gmin wiejskich) a to oznacza że nasi mieszkańcy płacą jedne z najniższych podatków w Polsce.

Pełna informacja o rankingu dostępna pod adresem:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/Andrzej_0916/Nr_25_-_polityka_podatkowa_gmin.pdf

Skip to content