7 czerwca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji programu „Trzymaj formę”, który szkoła realizowała od września 2016 r. we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu.

Od września do maja podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych gimnazjaliści uczestniczyli w działaniach zaplanowanych w harmonogramie programu:

  • wychowawcy klas w ramach godzin wychowawczych przeprowadzili lekcje poświęcone prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz właściwemu odżywianiu;
  • w ramach kształtowania sprawności fizycznej odbywały się międzyklasowe zawody w piłce ręcznej o Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie;
  • uczniowie przygotowali gazetki na korytarzu szkolnym dotyczące chorób zakaźnych;
  • nauczyciele wych. fiz. prowadzili zajęcia taneczne – pokaz tańca zaprezentowano społeczności szkolnej w dniu podsumowania programu;
  • zorganizowane zostały konkursy wymagające zastosowania zdobytej wiedzy: międzyklasowy konkurs „Drugie śniadanie daje moc” (wyjazd do kina wywalczyła klasa IIb, II miejsce zajęła klasa Ia, III miejsce – IIIb), wykonanie pracy plastycznej „Czytamy etykiety” (I miejsce – Paulina Kawa, II miejsce – Joanna Mulawa, III miejsce – Amelia Szajewska), skomponowanie bukietu złożonego z warzyw i owoców (I miejsce – IIa, II miejsce –IIb, III miejsce – IIIa), opracowanie ulotki „Czytamy etykiety” (I miejsce – Jakub Wróblewski, II miejsce – Wiktoria Mazur, III – Emilia Duziak), konkurs wiedzy „Choroby zakaźne” (I miejsce – Joanna Mulawa i Kacper Pytlik, III miejsce – Natalia Kornas), „Jak czytać etykiety produktów żywnościowych” – prezentacja multimedialna (I miejsce – Wiktoria Tymczuk, i Karolina Szeremeta, II miejsce – Mateusz Niemczuk, III miejsce – Izabela Dworniczak);
  • uczniowie przygotowali oraz zaprezentowali „żywą” piramidę żywieniową;
  • podczas podsumowania programu publiczność odpowiadała na pytania poświęcone zagadnieniom zdrowego odżywiania oraz właściwego stylu życia;
  • przedstawiciele poszczególnych klas pod kierunkiem nauczycieli wych. fiz. zaprezentowali sztafetę sprawnościową.

Zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz soki owocowe.

Za realizację programu odpowiedzialne były: Dyrektor Szkoły – Pani Anna Maryńczak oraz nauczycielki: Pani Tamara Bur oraz Pani Katarzyna Gajewska – Pleskaczyńska, chociaż w realizację poszczególnych zadań zaangażowane było niemal całe grono pedagogiczne gimnazjum.

Skip to content