W dniu 29 maja br. Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska i Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Wróblewska podpisały z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pt. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w: Śniatyczach, Komarowie-Osadzie, Dubie, Antoniówce. Projektem objętych zostanie 294 uczniów oraz 30 nauczycieli. W ramach projektu przewidziane są specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, przyrody, rozwijające z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zajęcia z  psychologiem i logopedą. Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych, zestawy pomocy dydaktycznych, wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Okres realizacji projektu od 3 lipca 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku. Kwota dofinansowania wynosi 609.809,44 zł. wkład własny niepieniężny 36.285,00 zł. (wynajem sal lekcyjnych). Ogółem budżet projektu wynosi 646,094,44 zł.

Jesteśmy szczęśliwi, ze zarówno nauczyciele jak i uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności na różnych płaszczyznach.

 

Skip to content