25 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zorganizowano uroczystą konferencję z okazji Wojewódzkiego Dnia Samorządowca. Przewodniczący  Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Przemysław Litwiniuk i Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski wyróżnili 75 włodarzy z regionu.

Dyplom uznania wręczono Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesławie Sieńkowskiej za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej popartą wysokim zaufaniem społecznym. Ponadto, z Powiatu zamojskiego dyplomy uznania otrzymali: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Łabunie Wojciech Turczyn i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Gośćmi uroczystości byli prof. Igor Zachariasz i prof. Paweł Czechowski z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy mówili o przyszłości samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń polskich i zagranicznych.

Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski podsumował wykorzystanie środków unijnych w poprzednich perspektywach.

Pogratulował samorządowcom odwagi i determinacji w sięganiu po środki Unii Europejskiej, jednoznacznie stwierdził, że to jednostki samorządu terytorialnego w większości były beneficjentami polityki spójności.

Wojewódzki Dzień Samorządowca był okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy w samorządzie.

Skip to content