Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze rozpoczyna realizację projektu „Strefa 60+” adresowanego do seniorów, dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podnoszenie dobrostanu osób starszych w wieku 60+ poprzez utrzymanie i wspieranie niezależności funkcjonalnej i aktywności społecznej realizowane w formie zajęć usprawniających i spotkań integracyjnych. Partnerem przy realizacji projektu jest Gmina Komarów-Osada oraz Klub Seniora „Legenda”.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Komarów-Osada od maja do grudnia 2017 roku. i obejmuje m.in. zadania:

  1. Trening pamięci – zajęcia obejmują ćwiczenia pamięci i koncentracji od 01 czerwca 2017 roku.
  2. Zumba dla Seniora– zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające rozpoczynają się od 18 maja 2017 roku.
  3. Spotkania z tradycją – międzypokoleniowe spotkania integracyjne: „Noc Świętojańska” i „Andrzejki”.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 84 638 86 43

Do pobrania FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE „ STREFA 60+” wraz z Regulaminem uczestnictwa

Skip to content