Uczeń klasy IIa Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Jakub Wróblewski – ma powody do dumy. Jury oceniające prace plastyczne w konkursach: „Przemocy mówię NIE – Zamość 2017” oraz „Zabytkowy Zamość” dwukrotnie wysoko oceniło jego wnikliwą spostrzegawczość oraz wyjątkowy zmysł artystyczny.

W pierwszym wymienionym konkursie, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, odbywającym się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu Pana  Wiesława Pawluka oraz Komendanta Staży Miejskiej Miasta Zamość Pana Mariana Puszki przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zamościu oraz Biurem Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska praca Jakuba zatytułowana „Nie zamykaj oczu na przemoc!” została nagrodzona nagrodą specjalną Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej Pana Jerzego Tyburskiego.

Oprócz Jakuba prace konkursowe wykonali również inni uczniowie: Martyna Żyła, Wiktoria Kulik, Paula Szeremeta oraz Jakub Kudyk.

Kolejny sukces Jakuba to III nagroda za pracę „Centralka” w II Konkursie Plastyczno – Historycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych „Zabytkowy Zamość”, organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu.

Oprócz Jakuba Wróblewskiego pracę konkursową wykonała również jego koleżanka z klasy – Paula Szeremeta.

Opiekunem artystycznym Jakuba i pozostałych uczniów jest Pani Anna Maryńczak.

Skip to content