Na prośbę firmy Edotur Sp. zo.o. informujemy o możlwosci uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe na pierwsze 12 m-cy prowadzenia działalności.

Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!

Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”.

Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy.

W ramach projektu gwarantujemy:

– szkolenie ABC przedsiębiorczości,

– doradztwo indywidualne w zakresie pisania biznesplanu,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo indywidualne,

– bezzwrotną dotację inwestycyjną do 24000 zł,

– roczne wsparcie finansowe do 1000 zł miesięcznie – łącznie do 12000 zł

– doradztwo księgowo-prawne w trakcie pierwszych 12 m-cy prowadzenia firmy

Dodatkowe punkty premiujące dla kobiet: chcących odejść z rolnictwa i zarejestrowanych w PUP/MUP lub chcących założyć działalność w białej i/lub zielonej gospodarce lub chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. 

Szczegóły na:
www.edotur.pl

BIURO PROJEKTU:
Edotur Sp. z o.o.

  1. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin
    tel. (+48) 533 345 416
    e-mail: biuro@edotur.pl

Skip to content