Informujemy mieszkańców gminy Komarów-Osada o próbach wyłudzania pieniędzy przez osoby podszywające się pod pracowników weterynarii kontrujących przestrzeganie zakazu przetrzymywania drobiu w zamknięciu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA1).

Kontrolę w powyższym zakresie  mogą prowadzić pracownicy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu posiadający odznakę, legitymację lub stosowne dokumenty uprawniające do kontroli, ewentualnie pod asystą policji z kontrolowanego terenu.

Ponadto informujemy, że kary za naruszanie zarządzonych środków bezpieczeństwa nakładane są w drodze decyzji administracyjnej i nie są pobierane w gotówce przez kontrolujących.

                                                             Wójt Gminy Komarów-Osada

                                                             (-) Wiesława Sieńkowska

Skip to content