Tak jak każdego roku przed uczniami klasy III gimnazjum stoi bardzo trudne i jakże ważne zadanie – wybór szkoły ponadgimnazjalnej, w której od września będą kontynuowali  dalszą naukę. Gimnazjaliści przygotowują się do tego już od początku roku szkolnego, uczestnicząc w różnych zajęciach w ramach doradztwa zawodowego.

21 marca 2017 r. – tak jak każdego roku – uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie wraz z wychowawcami uczestniczyli w Zamojskich EduTargach, które odbywały się w nowej hali OSiR. 

Skip to content