14 marca 2017 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięło w nich udział 14 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy oraz 5 uczniów z 2 gimnazjów. Turniej składał się z części pisemnej oraz ustnej, a za jego przeprowadzenie odpowiedzialny był pan Piotr Grząśko.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

  1. Wałasztyn Oliwia – Szkoła Podstawowa w Antoniówce
  2. Szeremeta Weronika – Szkoła Podstawowa w Dubie
  3. Leśniowska Sylwia – Szkoła Podstawowa w Komarowie – Osadzie

II grupa wiekowa – gimnazja:

  1. Kudyk Jakub – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie
  2. Mulawa Joanna – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie
  3. Szeremata Karolina – Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie

W etapie powiatowym turnieju, który odbędzie się w Zamościu, Gminę Komarów – Osada będą reprezentowali: Oliwia Wałasztyn i Jakub Kudyk.

Uczniowie, którzy znaleźli się w finale, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Komarów – Osada Wiesławę Sieńkowską.

Skip to content