24 lutego 2017 roku członkowie zarządu OSP w Śniatyczach w osobach: Pana Andrzeja Jednaca, Pani Lucyny Baryła i Pana Ryszarda Winnika spotkali się z uczniami zainteresowanymi konkursem w celu przekazania im wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, w czasie których prowadzący podzielili się swoimi wiadomościami i wspólnie omówili przykładowe pytania konkursowe.

Skip to content