6 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej oraz z Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie odbyły się szkolne eliminacje konkursu pożarniczego. Za jego przeprowadzenie odpowiadał Pan Piotr Grząśko, który od lat propaguje wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Komarów – Osada idee pożarnictwa.

W eliminacjach szkolnych łącznie uczestniczyło 34 uczniów. Do etapu gminnego konkursu pożarniczego, który odbędzie się 14 marca 2017 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie:

– Sylwia Leśniowska, Kinga Łaba i Katarzyna Schab (szkoła podstawowa);

– Jakub Kudyk, Joanna Mulawa oraz Karolina Szeremeta (gimnazjum).

Oni także otrzymali nagrody książkowe.

Za przygotowanie uczniów odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego – Pani Justyna Szeremeta oraz Pan Krzysztof Danilewicz.

Skip to content