Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 1 marca 2017 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 49 o powierzchni 0,25 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha;

działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 1015 o powierzchni 0,20 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 121/8 o powierzchni 0,33 ha;

– działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2017 r. do dnia 22.03.2017 r.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

Treść informacj dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1146503

 

                                          (-) Wójt Gminy Komarów-Osada

                                          Wiesława Sieńkowska

Skip to content