W minionym tygodniu uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach wzięli udział w wielu wydarzeniach o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Pierwszym z nich był kulig zorganizowany przez rodziców oraz mieszkańców Śniatycz i Kadłubisk. W kuligu wzięła udział cała społeczność szkolna t.j. uczniowie, nauczyciele, rodzice najmłodszych uczniów oraz mieszkańcy, którzy pasjonują się hodowlą koni (Pan Mariusz Łagowski, Pani Dorota Pyż, Pan Krzysztof Helman, Pan Henryk Piątkowski, Pan Kazimierz Kułaj, Pan Krzysztof Posłajko, Pan Andrzej Posłajko). Po dotarciu do lasu, na uczestników spotkania czekał poczęstunek przygotowany przez panią Ewelinę Łagowską. Po chwili, wszyscy piekli kiełbaski i wspólnie gawędzili. Korzystając z uroków zimy, uczniowie spacerowali po lesie, bawili się w chowanego i urządzali zabawy na śniegu. Najodważniejsi, pod opieką dorosłych, mogli przez chwilę poczuć się jak jeźdźcy konni, a wszystko za sprawą seniorki kuligu – klaczy Mai.

Następnego dnia, dzięki uprzejmości dyrektorów: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, uczniowie klas IV-VI mogli spróbować swoich sił na lodowisku usytuowanym na boisku szkolnym. Była to świetna lekcja zarówno dla początkujących jak i dla bardziej doświadczonych łyżwiarzy. Cześć uczniów skorzystała także z możliwości jazdy na nartach biegowych. Dziękujemy organizatorom za możliwość skorzystania z lodowiska oraz sprzętu sportowego.

Ostatnią atrakcją tygodnia był wyjazd uczniów klas IV-VI do Zamościa. Tam również nie brakowało sportowych wrażeń – uczniowie doskonalili swoje umiejętności łyżwiarskie na lodowisku zorganizowanym na Rynku Wielkim. Uczestnicy jeździli na łyżwach, hartowali ciała oraz utrwalali podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lodowisku. Wyjazd był nie tylko lekcją wychowania fizycznego lecz również lekcją wychowawczą polegającą na wzmocnieniu właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla uczestników zabawy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały: Pani Anna Orkiszewska oraz Pani Renata Koper. Po tak intensywnym wysiłku fizycznym, uczestnicy zaspokoili swoje pragnienie i apetyt w pobliskiej pizzerii. 

Kulig

Wyjazd na lodowisko do Komarowa

Wyjazd na lodowisko do Zamościa

Skip to content