Wójt Gminy Komarów-Osada informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Komarów-Osada o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.
Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, transportu i składowanie materiałów budowlanych zawierających azbest.
Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31.03.2017 roku. Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń.
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pok. 6, tel. 846153102 w godzinach pracy Urzędu od 7.30 – 15.30.

Skip to content