W budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie, na pierwszym piętrze, został otwarty prywatny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilitacją „Wiol-Med” spółka Jolanta Markiewicz i Wioletta Denis. Nowo otwarta placówka służyć będzie osobom najbardziej potrzebującym: chorym, niesamodzielnym oraz starszym. Zakład przygotowany jest do przyjęcia 20 pensjonariuszy. Aby zapewnić wysoki standard świadczonych usług placówka zapowiada  systematyczne doposażanie zakładu m.in. w innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny.  

 

Skip to content