Informujemy iż w III kwartale 2017 roku rolnicy po raz pierwszy będą mogli składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o środki na Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Wstępne informacje o planowanym naborze wniosków można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem – http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-Natura-20002

lub na stronie https://prow2014-2020.pl/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000/

Ponadto informujemy, że został udostępniony Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 w 2017 roku, w którym przewidziano wiele możliwości finansowych na rozwój gospodarstw oraz wzmacnianie przedsiębiorczości.

Harmonogram naboru wniosków w 2017 roku dostępny pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Skip to content