W Gminie Komarów-Osada  od 2008 roku  aktywnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi, który powstał przy miejscowej jednostce OSP na bazie istniejącego już wcześniej klubu, który działał przy Ośrodku Zdrowia.

Na terenie gminy zarejestrowano ponad 70 honorowych dawców ochotników.

W sumie od 2008 roku członkowie klubu oddali 350 litrów cennej krwi.

W ramach prowadzonej akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” nasz klub zajął zaszczytne II miejsce na szczeblu wojewódzkim, a strażak Andrzej Zaburko został wyróżniony jako najaktywniejszy krwiodawca .

Do chwili obecnej na liście rekordzistów z największa ilością oddanej krwi znalazło się 16 członków klubu:

– Dąbek Bogumił – 61,300 l

– Turzyniecki Robert – 52,000 l

– Białowolski Grzegorz – 47,250 l

– Zaburko Andrzej – 45,950 l

– Leszczyński Kazimierz – 34,000 l

– Lewczuk Jerzy – 34,000 l

– Kraczek Adam – 32,000 l

– Skorupa Alfred – 32,250 l

– Pawliszak Piotr – 28,000 l

– Pachla Wiesław – 26,000 l

– Firek Marta – 26,000 l

– Schab Jerzy – 26,000 l

– Karwat Mieczysław – 20,900 l

– Ulanowski Krzysztof  – 20,400 l

– Konrad Skiba – 20,000 l

– Krzysztof Sieniatyński – 20,000 l

Najaktywniejsi dawcy otrzymali Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi od Prezydenta RP a są to: Białowolski Grzegorz, Dąbek Bogumił, Turzyniecki Robert, Zaburko Andrzej, Marta Firek.

Minister Zdrowia nadał tytuł „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu” następującym członkom klubu – Dąbek Bogumił, Leszczyński Kazimierz, Lewczuk Jerzy.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Komarów-Osada wręczyli wszystkim krwiodawcom grawertony z podziękowaniem, podkreślając, że ich postawa jest godna naśladowania, jest to świadectwo altruizmu i solidarności.

W swojej działalności, między innymi w 2011 roku Klub HDK był organizatorem Dni Honorowych Dawców Krwi i na terenie siedziby gminy gościł przedstawicieli innych klubów z całego regionu lubelskiego.

Komarowski Klub HDK jest wspierany i doceniony nie tylko w powiecie czy w województwie, ale szczególnie przez miejscowe władze gminy. Kapituła  Fundacji im. Profesora Romana Trześniowskiego nadała Klubowi tytuł i nagrodę  „Człowieka Roku” za bezgraniczną i nieodzowną pomoc potrzebującym.

Indywidualnie taki sam tytuł otrzymali członkowie: Marta Firek, Kazimierz Leszczyński Białowolski Grzegorz, Dąbek Bogumił, Zaburko Andrzej, Turzyniecki  Robert.

Członkowie klubu HDK priorytetowo  cenią wartość życia i zdrowia ludzkiego, niejednokrotnie uczestniczą w akcjach ratowniczych. Wykazują się postawą otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Członkowie  klubu swoją postawą i działalnością promują szlachetne i głęboko humanitarne postawy wśród społeczeństwa a ratowanie życia stało się wręcz zamiłowaniem i pasją, która szerzy się wśród mieszkańców  gminy.

Honorowi dawcy krwi

Spotkanie z krwiodawcami w Komarowie-Osadzie

Skip to content