Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska objęła Honorowym Patronatem trening Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Tomaszowa Lubelskiego, który odbył się w dniach 13-15 stycznia 2017 roku na terenie naszej gminy. Trening miał na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia i gotowości organizacji proobronnych do działania i realizacji zadań podczas sytuacji kryzysowych w ramach tworzonych formacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Całość treningu obejmowała miejscowości: Komarów-Osada, Komarów-Wieś i Księżostany. Do ćwiczeń Związku Strzeleckiego „Strzelec” aktywnie włączyła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Komarowa-Osady. Druhowie zademonstrowali w jaki sposób postępować z ofiarami wypadków drogowych. W ocenie obserwatorów cały trening, jak i działania strażaków zostały ocenione bardzo wysoko.

Skip to content