10 stycznia 2017 r.  w Zamojskim Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się już XVII Spotkania z Kolędą i Pastorałką. Celem konkursu było kultywowanie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju kolędowania jako żywej tradycji bożonarodzeniowej, a także prezentacja dorobku artystycznego i promocja utalentowanych muzycznie młodych artystów. Uczennica Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Karolina Szeremeta zdobyła jedno z czterech przyznanych przez jury wyróżnień w kategorii: soliści/gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne za wykonanie kolędy „Mario, czy już wiesz”. Tego dnia zaprezentował się również gimnazjalny chór „Echo” z wykonaniem kolędy „Nad Betlejem w ciemną noc”.

Zarówno solistkę, jak i chór przygotowywał do występu nauczyciel muzyki – Pan Marek Biszczan.

Skip to content