Zwyczaj wspólnego rodzinnego śpiewania kolęd zanika, dlatego w naszej gminie stało się już tradycją, że 6 stycznia w święto Trzech Króli organizujemy Przegląd Kolęd i Pastorałek, odwiedzając z kolędą co roku inną miejscowość w naszej gminie. Cieszymy się bardzo, że znajdują się ludzie, którzy biorą udział w przeglądzie kolęd, kultywując bożonarodzeniowe tradycje. Kolędy przepełnione są ciepłem, dobrem i miłością dostarczają śpiewającym pozytywnych emocji, nastrajają optymistycznie. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości i łączności.

Uczestników tegorocznego VI Przeglądu Kolęd i Pastorałek gościło KGW  Śniatycze.

W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów śpiewaczych:

  • „Śniatyczanie” ze Śniatycz
  • „Borowianki” z Antonówki,
  • Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  • „Pasjonata” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  • „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej Chór 
  • Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,

Przegląd zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd i poczęstunkiem  przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach.

Organizatorami Przeglądu byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Śniatyczach.

Skip to content