Informujemy że od dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów odnośnie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
Po nowelizacji ustawy nie jest już konieczne zezwolenie na wycinkę m.in.:
•    krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
•   drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
•    drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
•    drzew lub krzewów owocowych.

 

Skip to content