Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną uczniowie obu komarowskich szkół obejrzeli przygotowany przez rówieśników z podstawówki słowno – muzyczny montaż, nawiązujący do motywu narodzenia Jezusa, a następnie pozostały czas wykorzystali na wspólne kolędowanie. Śpiewali i ci mali, i ci duzi, a wszystkich występujących tego dnia artystów wspierali wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie. I tak już od kilku lat uczniowie w Komarowie – Osadzie wraz ze swoimi wychowawcami w tak wyjątkowej atmosferze spędzają ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia.
Uczniowie z klas IV-VI z miejscowej szkoły podstawowej przygotowywali się do występu pod kierunkiem Pani Wiesławy Posłajko – nauczycielki języka polskiego oraz Pana Marka Biszczana – nauczyciela muzyki.
Tego dnia przed szkolną publicznością wystąpiła również gimnazjalna grupa teatralna „Ego”, która zaprezentowała widowisko „Game over – życie w realu”. To poniekąd apel do młodego człowieka, by nie doprowadził się on do stanu zagubienia w wirtualnej rzeczywistości. I by komórka czy komputer nie okazały się ważniejsze od spotkań z bliskimi przy świątecznym stole. Już 28 grudnia „Ego” wystąpi w zamojskiej Morandówce w ramach wydarzenia „Wspomnienie Jana Machulskiego”.
To przedświąteczne spotkanie było również doskonałą okazją do podsumowania gimnazjalnych konkursów: na świąteczną dekorację klasy i na projekt oryginalnej kartki świątecznej oraz do nagrodzenia ich uczestników. Opiekun szkolnego Samorządu Uczniowskiego – Pani Jolanta Skowronek wraz z jego przewodniczącą – Karoliną Szeremeta wręczyły wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym słodkie nagrody.
Uwieńczeniem spotkania były życzenia dla całej społeczności szkolnej od dyrektorów obu komarowskich szkół.
Hasłem przewodnim czwartkowego spotkania były słowa: „Aby w sercach miłość wzbudzić”. Z takim przesłaniem uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie 22 grudnia opuścili mury szkoły, z nadzieją na radosne świętowanie w rodzinnych domach.

Skip to content