W świątecznym nastroju odbyła się kolejna już w tym roku szkolnym audycja muzyczna, w której 12 grudnia 2016 r. uczestniczyli uczniowie Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie. Jej tematem były tak bliskie każdemu polskie kolędy.  Znani komarowskiej młodzieży członkowie zamojskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w składzie: Elżbieta Kozyra, Barbara Rabiega, Dariusz Sobczak, Lech Górski, Krzysztof Stopa oraz Janusz Puławski zaprezentowali szkolnej publiczności  zarówno te popularne, jak i te już nieco zapomniane piękne, polskie kolędy. Artystom udało się również do wspólnego śpiewania zaangażować dość liczną grupę słuchaczy złożoną z uczniów i nauczycieli, którzy, przełamując tremę, wspólnie z nimi nucili m.in. „Bracia, patrzcie jeno”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”.

Ciekawym akcentem była również interpretacja tekstów poetyckich tematycznie związanych z bożonarodzeniowymi tradycjami i zwyczajami.

Nowym elementem było także wykorzystanie podczas koncertu – innych niż dotychczas – instrumentów muzycznych: skrzypiec i oboju, co wzbudzało duże zainteresowanie młodych słuchaczy.

Dzięki audycjom muzycznym młodzież ma możliwość bezpośredniego kontaktu z zespołem kameralnym, z wokalistami, a przy tym zdobywa dodatkową wiedzę o różnych formach muzycznych, instrumentach, co z pewnością przyda im się w dalszej edukacji.

Skip to content