30 listopada 2016 roku  świetlica wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi, zwieńczając już po raz czternasty trud przygotowań osób niepełnosprawnych do Przeglądu Pieśni Religijnej.

Otwarcia przeglądu, powitania artystów i gości dokonała Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Dorota Mazur, dziękując w sposób szczególny Jego Ekscelencji Biskupowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marianowi Rojek za objęcie Honorowego Patronatu nad przeglądem.

Wójt Gminy podkreśliła jak ważna jest dla osób niepełnosprawnych akceptacja środowiska, dobre samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa a WTZ-y dają uczestnikom ogromne możliwości zdobywania nauki, rozwoju osobowości, zdobywania doświadczenia, obdarzania się życzliwością i szacunkiem ze strony innych i dla innych.

Zacytowała słowa irlandzkiego pisarza George Bernarda Shaw, że „Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego co sobie wyobraziłeś. I w końcu tworzysz to, czego chcesz”

Dziękowała Staroście Zamojskiemu Henrykowi Matejowi, Wicestaroście Kazimierzowi Mielnickiemu i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za profesjonalną współpracę i życzliwość dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej.

Następnie głos został oddany występującym 13 zespołom z  Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z pięciu powiatów: zamojskiego ziemskiego, zamojskiego grodzkiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Podczas przeglądu doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Współodczuwaliśmy z ogromną przyjemnością i radością występy uczestników, śpiewając razem z nimi. Podziwialiśmy ich żywe emocje, ogromne zaangażowanie oraz entuzjazm.

Wszyscy  artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w przeglądzie.

Organizatorami przeglądu byli:

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej,

Parafia Rzymskokatolicka w Komarowie-Osadzie,

Samorządowy Ośrodek Kultury.

Dziękujemy strażakom ochotnikom z OSP Komarów i OSP Dub oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie za  współpracę dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia osób niepełnosprawnych podczas przeglądu, która jest praktykowana już od wielu lat.  Młodzież w ten sposób uczy się wrażliwości oraz bliżej poznaje specyfikę pracy z ludźmi chorymi, potrzebującymi pomocy drugiego człowieka. Dzięki tej integracji lepiej też rozumie ich problemy i oczekiwania.

Dziękujemy lokalnym sponsorom za zrozumienie potrzeb Stowarzyszenia.

Zadanie –„ XIV Przegląd Pieśni Religijnej dla Osób Niepełnosprawnych –  Komarów 2016” było dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego.

Skip to content