Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze zakończyło realizację projektu „Wymiary Kultury” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania była modyfikacje istniejącej oferty kulturalnej zmierzającej do rozwój zasobów amatorskiego ruchu muzycznego oraz pozyskiwanie nowych uczestników do tworzenia życia kulturalnego. Podjęte działania miały za zadanie rozbudzić ciekawość muzyczną i zachęcić osoby uzdolnione muzycznie do wykorzystania swoich pasji, dać im niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mogły ten cenny dar rozwijać. Uczestnicy projektu mogli wziąć udział m.in. w „Porankach Muzycznych”, warsztatach muzycznych czy wyjeździe do Kazimierza Dolnego. Dziękujemy partnerom Gminie Komarów-Osada i Samorządowemu Ośrodkowi Kultury za nieocenione wsparcie i pomoc, uczestnikom poszczególnych zadań projektowych za to, że zechcieli z nami być. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali przy realizacji projektu.

 

Projekt „Wymiary kultury” dofinansowany ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna” realizowany przez Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze.

Skip to content