24 listopada 2016 r. – to był pracowity dzień dla większości uczniów Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie. Klasy III od rana uczestniczyły w zajęciach z doradztwa zawodowego, które przeprowadziła pani Joanna Cichecka – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu. Oprócz diagnozy zainteresowań, preferencji i predyspozycji zawodowych, polegały one na zaktywizowaniu i wsparciu gimnazjalistów w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i planowaniu kariery zawodowej. To bardzo odpowiedzialna decyzja, przed którą staną oni już za kilka miesięcy i która przesądzi o ich dalszej przyszłości.

Natomiast klasy I oraz klasa IIb uczestniczyły w zajęciach poświęconych cyberprzestępczości, prowadzonych przez zamojskiego trenera biznesu i rozwoju osobistego – pana Piotra Tytonia. Przybliżył on młodzieży powyższe zagadnienie wraz z konsekwencjami łamania prawa w tym zakresie. Pokazał m.in. alternatywne formy zajęć, które prowadzą młodego człowieka do pełniejszego rozwoju, a przy tym pozwalają efektywniej spędzić wolny czas. Pozostali uczniowie komarowskiego gimnazjum, czyli kl. IIa oraz klasy III w tych zajęciach będą uczestniczyli w piątek 25 listopada. Poruszana tematyka jest niezwykle ważna dla młodego człowieka, który często nie jest świadomy popełnianych czynów, ale ich konsekwencje mogą zaważyć na jego dalszym życiu. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie – Osadzie.

Skip to content